Smútočné oznámenie

Smútočné oznámenie

S úprimným zármutkom v srdci vám oznamujeme, že v nedeľu dňa 20.11.2022 nás navždy opustil náš dlhoročný zamestnanec a kamarát Mirko Dolník. Kto ste ho poznal a mal rád, venujte mu prosím tichú spomienku...

Sledujte nás