Správa športových zariadení mesta Žilina
Vysokoškolákov 8
010 01 Žilina

Dokumenty

Zoznam všetkých zverejnených dokumentov podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z.

Verejné obstarávanie sa vykonáva v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z., Zákon o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a Smernice Mesta Žilina č. 1/2013 o verejnom obstarávaní.

Zmluvy

Zmluvy, Objednávky, Faktúry...

Verejné obstarávanie

Výzvy, Zákazky VO

GDPR

Ochrana osobných údajov

Cookies

Nastavenie cookies