background
24/7
Ak máte otázky,
sme tu pre Vás.
Kontakty
Prevádzkový poriadok VK

POKYNY PRE VEREJNÉ KORČUĽOVANIE

 

 • Zákaz vstupu na ľadovú plochu s hokejkou, pukmi a inými podobnými predmetmi !
 • Dôrazne odporúčame nosiť prilbu a rukavice.
 • Dodržiavajte pokyny pracovníkov správy Zimného štadióna.
 • Vstup na verejné korčuľovanie je povolený len s platnou vstupenkou.
 • Vo všetkých priestoroch Zimného štadióna je zakázané fajčiť.
 • Vstup na ľadovú plochu je povolený len v korčuliach.
 • Každý účastník sa zúčastňuje verejného korčuľovania na vlastnú zodpovednosť.
 • Za odložené veci nezodpovedáme! Upozorňujeme účastníkov, že si musia dávať na svoje osobné veci pozor.
 • Na ľadovej ploche je možné korčuľovať len v ohlásenom smere jazdy, primeranou rýchlosťou a neohrozovať ostatných účastníkov svojim konaním.
 • Zákaz vstupu zvieratám na ľadovú plochu!
 • Počas verejného korčuľovania je zakázané fajčiť, užívať alkohol a iné návykové látky!

MAXIMÁLNY POČET OSÔB NA ĽADOVEJ PLOCHE = 250